Hjem

Grundejerforeningen Solgården består af 46 boliger fordelt på 8 kædehuse, 14 to-plans rækkehuse, 12 et-plans rækkehuse samt 12 ældreboliger. Alle smukt beliggende mellem Tryggevælde Å, Køge Bugt og Solgårdsparken i Strøby Egede.

 

Grundejerforeningen Solgården blev stiftet ved generalforsamling den 20. april 1993. Foreningens

formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der henhører under foreningens område, herunder forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje og stier.

Grundejerforeningen Solgården